Turun Insinöörit Tuike Ry:n Tapahtumiin Osallistuminen

Sääntöjemme mukaan:

Yhdistyksen tarkoituksena on mm.

  • edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta keskenään ja muiden insinööriyhdistysten jäsenten kesken,
  • toimia yhdyselimenä jäsentensä ja toisten yhdistysten välillä,

Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää jäsenilleen kokous-, neuvottelu-, kurssi, esitelmä-, tiedotus ja juhlatilai­suuksia sekä opintomatkoja.

Toimintasuunnitelman mukaan näihin tavoitteisiin päästään aktivoimalla jäsenkunnan koko kirjo nuoremmista perheellisiin ja vanhempiin insinööreihin kuin  myös mahdollisuuksien mukaan opiskelijat.

Olemme myös avanneet useimmat tapahtumamme myös muiden LOUSI:n (Lounais-Suomen insinöörit) jäsenjärjestöjen jäsenille, aivan samoin kuin LOUSIN muut jäsenjärjestöt ovat avanneet omat tapahtumansa Tuiken jäsenille. Vain Tuikelaisille rajattuja tilaisuuksia ovat ymmärrettävästi yhdistyksen kokoukset.

Useat yhdistyksemme tapahtumat ovat avec- tai koko perheen tapahtumia, sillä insinööritkin liikkuvat useimmiten mielellään puolisonsa ja perheidensä kanssa.

Eli yhdistyksemme tarkoituksena on edistää JÄSENTENSÄ yhteenkuuluvuutta mukavien yhteisöllisten tapahtumien kautta.

Yhdistyksemme tukee taloudellisesti näiden tapahtumien järjestämistä.

Edullisen hinnan vastineeksi edellytämme, että tapahtumat tukevat yhdistyksemme tarkoitusta, ”edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta keskenään ja muiden insinööriyhdistysten jäsenten kesken”

Tapahtumat ovat siis tarkoitettu jäsenillemme ja tapahtumiin osallistuminen edellyttää näin ollen AINA Insinööriyhdistyksen jäsenen osallistumista, riippumatta siitä onko tapahtuma suunnattu vain jäsenille, koko perheelle vai onko kyseessä avec-tilaisuus.

Kokoperheen tapahtumissa Jäsenen mukana tapahtumaan on tervetullut hänen perheensä. Nykyisin on perinteinen perhemalli hieman muuttunut perinteisestä ydinperheestä. Tuota perheen määritelmää voidaan tulkita myös sanonnalla ruokakunta. Jäsenen vanhemmat, lasten poika- tai tyttöystävät, serkut, naapurit jne. eivät kuulu käsityksemme mukaan perheeseen.

Avec-tilaisuuksien osalta olemme tulkinneet, että jäsen voi ottaa mukaansa yhden henkilön.

Toivomme tilaisuuksiin ilmoittautuvien ymmärtävän nämä ohjeet  ja noudattavan niitä.

Sellaisissa tapauksissa, että tapahtuma ei tule jäsenistön keskuudessa loppuunmyydyksi on voitu tapahtumakohtaisesti ottaa mukaan myös muita kuin jäseniä. Heille ei ole kuitenkaan myönnetty jäsenillemme annettavaa taloudellista tukea, vaan he ovat vastanneet itse tapahtuman kustannuksista. Näistä tapauksista on kuitenkin sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa joka kerta tapauskohtaisesti.