Turun Insinöörit ry:n Sähkökerho oli esittänyt koneinsinööreille kutsun saapua seuraamaan Sähkökerhon kokousta ravintola Killan kabinettiin 23.11.1959. Kutsua oli noudattanut 8 insinööriä. Ins. Vainio selvitteli näkökohtia, joiden takia koneinsinöörejä oli tähän kokoukseen kutsuttu sekä esitti kysymyksen, olisiko koneinsinöörien aiheellista perustaa uusi kerho, konekerho. Sähkökerhon kokouksen päätyttyä pitivät paikalla olleet 8 koneinsinööriä oman kokouksen. Kokous totesi oman kerhon perustamisen tarpeelliseksi. Samalla päätettiin konekerhon perustamisesta ja valittiin toimeenpaneva elin.

Tuo oli lainaus, lähes sanasta sanaan pöytäkirjasta, jossa pantiin alulle Turun Alueen Insinöörit ry:n Konekerho, sittemmin Turun Insinöörikerho ry ja nykyään Turun Insinöörit TUIKE ry. Kerhon toiminnan avulla oli tarkoitus saada kosketusta Turun seudun opistoinsinöörien välille, sekä tutustua teollisuuslaitoksiin ja muihin sopiviin kohteisiin ja hankkia eri alojen asiantuntijoita kokouksiin esitelmän pitäjiksi. Kerhon toiminta-ajatus on säilynyt suunnilleen samana, miksi se alussa ajateltiin. Ensimmäisen toimintavuoden 1960 päättyessä kerhon jäsenmäärä oli 45.

Kerhon puheenjohtajina ovat toimineet:

Gunnar Heino 1960-1965
Juhani Laatu 1966
Heikki Paasiala 1967
Matti Ahtikari 1968
Harri Tuominen 1969
Lasse Jylhä 1970
Kauko Tammi 1971
Martti Kaurimo 1972-1984
Kalle Vauranoja 1985
Paavo Tevaluoto 1986
Kauko Parviainen 1987-1988
Paavo Tevaluoto 1988
Kalle Vauranoja 1990
Markku Virta 1991-1993
Jim Nyroos 1994-1995
Marja Helenius 1996-1997
Sven Ståhle 1998-1999
Pauli Ares 2000-2001
Kaj Asteljoki 2002
Pekka Härkönen 2003-2004
Mika Koli 2005
Jonna Aaltonen 2006-2007
Marko Viholainen 2008-2009
Sanna Mattila 2010-2011
Taru Tolonen 2012-2013
Jani Pelkonen 2014-2015
Karlo Villa 2016
Jonna Aaltonen 2017-2018